You are here

Title

בית הכנסת התימני בכפר השילוח (כפר התימנים) חזר הביתה ליורשים והבעלים החוקיים שלו אחרי 77 שנים

חדשות נהדרות לעם ישראל מירושלים
 
בית הכנסת התימני חוזר לידיים יהודיות אחרי 77 שנים מאז שחולל ב- 1938 לאחר הפרעות הערביות – ועד לגאולתו ב- 2015
 
מזל טוב, חזק וברוך וברכות ענקיות לרגל הכניסה לחלק מבית הכנסת התימני המקורי בכפר התימנים הישן שבשילוח. בשנת 1938, לאחר המהומות והפרעות הנוראות שערכו הערבים, פינו השלטונות הבריטיים את המשפחות היהודיות הנותרות מבתיהן בשכונת כפר השילוח (כפר התימנים). יחד עם זאת, הם הבטיחו להגן על בית הכנסת היחיד שנשאר ונתנו ערבויות בכתב ש"הפליטים היהודים" יורשו בתוך זמן קצר לחזור לבתיהם שבשכונה. 
 
הבריטים לא עמדו בהבטחתם הכתובה וכפר התימנים למעשה התחסל ופולשים ערבים השתלטו על בתים רבים שבבעלות יהודית. השכונה התפרסמה לאחר מכן כ"סילואן" – היום שכונה שבעיקרה ערבית עם "כיסים" של חידוש החיים היהודיים בה.
בשנת 1938, לאחר שחלק מהיהודים התימנים נמלטו והנותרים פונו מהמקום, ביהכנ"ס עצמו (אהל שלמה) חולל. ספרי קודש נהרסו ונקרעו ובתחילה המקום הפך לשירותים ציבוריים של הערבים המקומיים. מצב זה תועד בכתב ובצילומים ע"י אביו של רחבעם זאבי  וקצינים בריטים שביקרו באתר בשנת 1939. מאז, משפחות ערביות פלשו ובנו באופן בלתי חוקי בתוך בית הכנסת, עליו ומסביבו.
במשך השנים, פסקו בתי משפט בישראל כי המקום "מוכר כבית כנסת רשמי ועליו להיות מוחזר לבעליו החוקיים היהודים – הקדש בנבנישתי". (פסק דין זה הוא בנוסף להחלטת בית משפט קודמת כנגד הערבים בנושא בנייה בלתי חוקית על אתר היסטורי ודתי).
 
בעז"ה וב"ה הבוקר, י"ז באייר תשע"ה, 6 במאי 2015, הוחזרו החיים היהודיים לבית הכנסת והוא הוחזר לידי הקדש בנבנישתי.
למרות שרק שרק חלק מבית הכנסת המקורי הוחזר (רק חלק מהמשפחות הערביות הפולשות פונו, וחלקן עדיין נמצאות שם) זו עדיין התגשמות מדהימה של החלום!
בית הכנסת והבניינים הסמוכים אליו ממוקמים בסמוך לבית הדבש ובקרבת מקום לבית יהונתן (שנקרא ע"ש יהונתן פולארד), שני הבניינים מאכלסים תלמידי ישיבה ומשפחות יהודיות.
מתחם בית הכנסת (בחלקו) הוחזר לבעליו החוקיים מלאחר 77 שנים!!!
לאחר גאולת הבניין ולאחר עבודות שיפוץ ושיקום עתידיות, יחזרו להישמע ממתחם בית הכנסת קולות של תפילה, לימוד תורה וחיים יהודיים בכלל.
 
בעז"ה, בית הכנסת התימני ישרת את תלמידי הישיבה באיזור (כולל יהושע רוהר – אומץ ישעך) וגם את המשפחות היהודיות ותלמידי הישיבה האחרים המתגוררים כרגע בכפר השילוח (בית יהונתן, בית הדבש, בית פרומקין ובית עובדיה).
הערה: משפחות יהודיות נזקקות עשויות לעבוד לגור במתחם, כיוון שזו אחת מהמטרות של ההקדש התימני המקורי, הקדש בנבנישתי).