You are here

Title

בית הקברות בהר הזייתים

בית הקברות בהר הזייתים הוא בית הקברות היהודי העתיק והמפורסם ביותר בישראל ובעולם.
נביאים נסיכים, רבנים גדולים, חז"ל וצדיקים מכל דור ודור, מנהגים יהודים ופשוטי העם נקברו למרגלותיו. ההר ההקדוש (שני בחשיבות הקדושה שלו אחרי הר המוריה) מוזכר מספר פעמים בכתבי הקודש היהודיים, נבואות הקשורות בפרה אדומה, משיחת מלכים, תחיית המתים ואחרית הימים בימות המשיח.