You are here

Title

בית יהונתן

בית יהונתן, שנקרא על שם יהונתן פולארד, הוא אחד מהבניינים "היהודיים" בכפר התימנים בשילוח. בשנת 2004, 66 שנה אחרי שאחרון היהודים גורש מהכפר, חזרה הנוכחות היהודית לכפר בבית יהונתן ובית הדבש. כיום, ישנם שמונה משפחות יהודיות עם ילדים וכתריסר תלמידי כולל יהושוע אליהו שמתגוררים בבניין. בשל מתקפות יום יומיות של תושבים ערבים מקומיים על בית יהונתן ובית הדבש יש צורך תמידי באמצעי שמירה רבים המופעלים ע"י מספר יחידות שומרים מנוסה. במקום מותקנות מצלמות מעקב במעגל סגור ועל גג הבניין יש פרגולת ברזל ושומרים. רכבי שרד משמשים לתחבורת המשפחות והתלמדים אל הכפר ומחוץ לו.