You are here

Title

עיר דוד

עיר דוד העתיקה, בה מתועדת היסטוריה יהודית בת 3000 שנה, נחשפת במגוון חפירות ארכאולוגיות ומוצגת לציבור ברחב באמצעות מסלולים תיירותיים. חזרנו לביתנו לעיר דוד ואל לבה של ירושלים ולכן כיום יהודים וערבים חיים יחד בעיר דוד המקורית.
לסיורי מורשת באתר יש לפנות למוזיאון עיר דוד.