You are here

Title

קדמת ציון

שכונה יהודית העתידה להיבנות בגבול קרוב לגבול המזרחי המוניציפלי של ירושלים.
600 דונמים משטח היישוב נקנו ע"י ארגון בני יעקב בין השנים 1919-1924 במטרה לבנות עיר גנים מודרנית בלב ירושלים במזרח של הר הזיתים וקרוב להר המוריה. השכונה מעולם לא נבנתה וכיום לצערנו שבעים אחוז מהשטח שנמצא בבעלות יהודית ממוקם בכפר אבו דיס שמחוץ לגבולות ירושלים. שכונה יהודית חדשה של כ 280 תושבים מתוכננת להיבנות באזור. כיום מתגוררות באזור שש משפחות יהודיות על קרקעות יקרות.