You are here

Title

122 שנה להתיישבותם של יהודי תימן בארץ ישראל

התחלת הגאולה
"ושמחו כל יהודי תימן שמחה גדולה עד מאוד וחשבו ממש שהגיעה שעת הגאולה העתידה ובאותה שנה או שאחריה יגאלו. ונתעוררו כל יושבי תימן בהתלהבות גדולה עד שכל איש וכל משפחה , יתום ואלמנה, מבקשים למכור כל בתיהם וכל כליהם ובגדיהם וספרי הקודש וכל אשר להם להעתיק יישובם מתימן ולילך לדור בירושלים. וכמו רוח חדשה נכנסה בלב כל אחד ואחד מהיהודים אשר לא היה כמוה למיום אשר גלו". 
הרב שלום אלשיך, מסעות ארץ ישראל, אברהם יערי 
 
לקבוע מזוזה
"לעת הצהרים החלה החנוכה, עניי התימנים אשר זכו בבתיהם קבעו אי איש מזוזה בפתח ביתו ובהדרת קודש בירכו את הברכה 'לקבוע מזוזה' וכל העם עונין אמן והלל לה'. אחר כך נתאספו קהל התימנים וישירו אחד הפזמונים כאשר ישוררו בארצות תימן, לכבוד היום הזה... ויעירו רגשותיהם של הנאספים עד כי זלגו עיני רבים דמעות... "
מתוך כתבה בחבצלת, כ"ה אדר תרמ"ה 
 
פנייה למוסדות הלאומיים
"הננו מתכבדים להרגיש את תשומת לבכם על הצורך הגדול שיש בפתיחת בית ספר וגן ילדים. במושבה זאת, כפר השילוח, כ- 25 ילדים צריכים ויכולים ללמוד בבית ספר ו-25 פעוטות הזקוקים לטיפול ולהשגחה על ידי גננת מומחה. בזמן האחרון, בייחוד בשעת המשבר נדלדל הכפר בעקב אי תשומת הלב שהראתה ירושלים ביחס אליו. אנשי המושב, פשוטים וישרים. כולם עוסקים במלאכות שונות ונהנים מיגיע כפיהם וכדאי לשים לב אליהם לא פחות מאשר לאיזה מושבה אחרת, המונה מספר תלמידים הרבה פחות מאשר פה." 
מתוך מכתב אנשי חינוך בירושלים לועדת החינוך בירושלים, תרע"ח, 1918, תחילת השלטון המנדטורי הבריטי בארץ ישראל
 
ערבים מצילים מפרעות 
אנו החתומים מטה, תושבי כפר שילוח, מודיעים בגילוי קבל עם שאנחנו חייבם להביע תודה להאיש היקר ובר הלבב חג' מוחמד גוזלאן, אחד מנכבדי אחינו הערבים, בכפר השילוח סילוון וחבריו טובי הלבב, שהראו יחס אנושי יוצא מן הכלל לשכניהם היהודים בימי הפרעות אב תרפ"ט ולא הרשו ללהקות הפורעים שהסתובבו בסביבות המושב שלנו לנגוע בנו לרעה למרות בדידות מושבנו והמרחק שבינו ובין ירושלים..." 
מתוך מכתב של ראשי כפר השילוח לוועד הקהילה בירושלים
 
ערב הפינוי וחורבן הכפר
"המצב הנמשך והולך עד היום החמיר מאוד ותקוותינו שיהיה לו קץ נשארה מעל. זה יותר מחודש שאנחנו סובלים מחוסר עבודה וכלואים בביתינו יומם ולילה ונפשנו קצה בבטלה וחוסר הביטחון בחיים החשיכו את עינינו והכאיבו את נפשנו..." 
מתוך מכתב ועד הכפר לוועד הקהילה בירושלים, תרצ"ז (בימי המאורעות שקדמו למהומות תרצ"ח) 
 
החזון שטרם הוגשם
"ואשר לעצם עתידו של כפר השילוח...הריני להעלות את המחשבה לפני שתי עשרות בשנים נסינו לפעול להצלחתו ואולי ע"כ יטלו גם האחרים שכם לפעולה זו...ואם נצליח להזין דם צעיר, אשר יראה בכך מפעל חלוצי, מפעל כבושי, כיבוש העבודה העברית וכיבוש המקום וגאולתו, נוכל אולי ברבות הימים לגאול את השטחים מידי הנכרים ולהרחיב את השטח היהודי בסביבה ההיא." 
מתוך מכתבו של יצחק בן צבי(לימים הנשיא השני של ישראל) בשם הנהלת הוועד הלאומי אל הדירקטוריון של הקק"ל בבקשה לרכוש את הנחלות היהודיות בכפר השילוח, לאחר חורהנו בידי הערבים. שבט תש"ג 1943