You are here

מפת כפר התימנים

בית קברות הר הזיתים ג1בית הקברות היהודי בהר הזיתים הוא בית הקברות העתיק והמפורסם ביותר בישראל ובעולם.קרא עוד >
כפר התימנים בשילוח ג1המיקום של כפר התימנים, כפר יהודי שיסדו עולי תימן בשנת 1881.
מעלה הזיתים ג1שכונה משגשת למרגלותיו של הר הזיתים בה גרות 110 משפחות יהודיות.
עיר דוד ג1אתר ארכאולוגי בו נחשפת היסטוריה יהודית בת 3000 שנה לציבור הרחב.
קדמת ציון ג1שכונה יהודית שעתידה להיבנות בקצה המזרחי שבתחום המוניציפלי של העיר ירושלים, לבניית השכונה חשיבות אסטרטגית גבוהה.